Næringslivet skriker etter faglærte håndverkere

– Arbeidsgiverne har aller størst behov for folk med yrkesfaglig videregående skole, eller fagskole- eller ingeniørutdanning, sier avdelingsdirektør Anne Louise Aartun Bye i NHO.

– 50 prosent av bedriftene som er medlemmer i NHO, sier de mangler folk med håndverksfag, for eksempel innen elektro og datateknologi, eller bygg og anlegg, 40 prosent ingeniør og tekniske fag og 30 prosent melder om behov for samfunnsfag, juridiske fag og administrative fag, forteller hun. Bye viser til en undersøkelse NHO gjør hvert år.

–Yrkesfag er et sikkert valg

– Undersøkelsen underbygger det vi vet fra før. Yrkesfaglig utdannelse er et av de sikreste valgene ungdom kan gjøre med tanke på fremtiden. Yrkesfaglig kompetanse gir sikker vei ut i jobbmarkedet og gjør deg attraktiv for mange arbeidsgivere, sier daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway, men legger til:

–Men dette er også samtidig et alvorlig signal om at Norge kan slite med å ha nok arbeidskraft for å løse utfordringene som ligger foran oss. Både eldrebølgen som vi nå er på vei inn i og omstillingen av Norge til tiden etter oljealderen krever nok fagarbeidere. Dette krever at bedrifter og offentlige etater stiller med nok læreplasser til elevene som velger yrkesfag og at dimensjoneringen av videregående skoler tar høyde for behovet i de ulike sektoren.

Andre undersøkelser viser også behovet for flere fagarbeidere

SSB skriver i rapporten «Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035» fra mai 2019 at Norge ville nemlig mangle nesten 90 000 fagarbeidere i 2035.

Fagbladet skriver at bygg og anleggsbransjen allerede mangler over 13 000 arbeidstakere. Helsesektoren vil mangle 18 000 årsverk i 2035.