Lokal læreplassgaranti for byggfagelever

Flere unge satser på byggfagene i Asker når Nesbru skole har lærlingekoordinator og læreplassgaranti via Opplæringskontoret for tømrerfaget, Lærling Øst og Murmesternes forening.

Nesbru skole fornyet i høst sin samarbeidsavtale om læreplassgarantier for sine tre VG2 klasser. Garantien gjelder for elever som består, oppfyller karakterkrav og har lavt fravær i begge skoleår.

– I våres fikk alle VG2-elever læreplass hos bedrifter. Det er sånt som gjør inntrykk på ungdommen slik at de søker seg hit. Da er det klart at vi gjerne forlenger samarbeidsavtalen med Opplæringskontoret for tømrerfaget, Lærling Øst og Murmesternes forening, sier byggfaglærer Jan Eirik Trudvang ved Nesbru skole til nettstedet Byggmesteren.as.

I år fullførte alle 35 VG2-elever og 27 gikk ut i læra, mens resten tar et påbyggingsår.

Lærlingkoordinator 

Læreplassgarantien fra opplæringskontorene gjelder bare når elevene består, får karakteren 3 eller høyere i programfagene, og ikke har mer enn 10 dager fravær hvert skoleår.

Ved siden av å være kontaktlærer, har Jan Eirik rudvang en 20 prosents stilling hvor han sørger for at alle og hver enkelt elev kommer ut i rett bedrift. Han er en av landets få lærlingkoordinatorer og lønnes som det av skolen – ikke skoleier Viken fylkeskommune.

Trudvang håper at både Viken og andre fylkeskommuner satser på ordningene med læreplassgaranti og lærlingkoordinator.

– Vi har mange systemer i norsk skole, men de erstatter ikke relasjoner og dialog. Skolen, elevene og lærebedriftene trenger en kontaktperson som kjenner alle parter godt. Disse sørger for at elev og bedrift jobber godt sammen, mens læreplassgarantien sørger for oppmerksomhet og flere søkere. Satser skoleeierne på disse tiltakene kan vi få flere søkere, flere fornøyde lærebedrifter og færre frafall, sier byggfaglærer og lærlingkoordinator Jan Eirik Trudvang ved Nesbru skole.

Les hele saken hos Byggmesteren.as