Lave søketall til yrkesfag i Norge målt mot andre land

Norge er blant de landene hvor desidert flest velger teoretiske fag fremfor yrkesfag. Nå vil regjeringen ta helt nye grep.

I perspektivmeldingen lagt frem for noen måneder siden, ble det tydelig hvor få som velger yrkesfag i Norge, i motsetning til andre land.

Et annet land som er nærmest like rikt per person som Norge - helt uten store oljeforekomster, er Sveits. Det er det eneste landet blant de mest velutviklede hvor flere velger yrkesfag enn teoretiske fag.

Vil mangle 90.000

– Dette er en av de store krisene som ikke diskuteres så mye i Utdannings-Norge. Jeg så på Aps landsmøte at de ønsket et nasjonalt senter for yrkesfag. Det kan vi sikkert bli enig om. Men det som virkelig monner er om vi får flere til å velge yrkesfag fra ungdomsskolen, sier Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H) til Nettavisen.

Totalt sett har det blitt færre og færre som dropper ut av videregående skole. Men på yrkesfag har dette ikke bedret seg. Og stadig færre velger yrkesfag. Kun 46 prosent av elever som startet på yrkesfag høsten 2012 fullførte på normert tid.

– Det store problemet er at vi om få år vil mangle 90.000 fagarbeidere, sier Asheim.

Les hele saken i Nettavisen.

– Vi har fortsatt et stykke vei å gå

Daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway mener at det gjøres mye bra på vegne av yrkesfagene, men at man fortsatt har et stykke vei å gå:

– Det er en stor enighet i det politiske miljøet, både på Stortinget og i regjeringen, om at det må satses tydelig i årene som kommer for å sikre landet de fagarbeiderne vi vet vi trenger i fremtiden. Likevel ser vi at vi fortsatt har et stykke vei å gå. Vi trenger å få økt andelen som velger yrkesfag.

–  Vi har de siste 2-3 årene sett en forsiktig økning i antall søkere til yrkesfag, men søkertallene må enda høyere opp. I tillegg må vi sikre at vi har nok læreplasser til dem som faktisk velger yrkesfag.