Læreplass-søknader fordelt på studieprogram i 2021

helsefagarbeider - illustrasjonsbilde

I 2021 er det 21.600 søkere til læreplasser. Dette er en økning på 900 sammenlignet med 2020. - Det er interessant å se hvordan disse søkerne fordeler seg på ulike lærefag, sier Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.

Læreplass-søknader per utdanningsprogram
 • Helse- og oppvekstfag: 5.124
 • Teknologi- og industrifag: 4.216
 • Elektro og datateknologi: 3.437
 • Bygg- og anleggsteknikk: 3.457
 • Naturbruk: 722
 • Salg, service og reiseliv: 0
 • Restaurant- og matfag: 1073
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon: 0
 • Service og samferdsel: 2.854
 • Frisør, blomster, interiør (...): 0
 • Design og håndverk: 665
 • Håndverk, design og produktutvikling: 3

Kilde: Utdanningsdirektoratet

– Vi ser at fem fag utgjør hele 75% av søknadsmassen. Det er ikke uventet i helse og oppvekstfag at det er flest søkere, med 5.100 søkere. Deretter følger teknologi- og industrifag, bygg- og anleggsteknikk og elektro og datateknologi med henholdsvis 4.200, 3.500 og 3.400 søkere, sier Bjørnar Valstad.

– Som før er det store forskjeller i søkemønsteret blant gutter og jenter. De tradisjonelt guttedominerte fagene fortsetter å være det. Kjønnsforskjellen har holdt seg stabil over tid, men de siste årene har det vært en gledelig økning i jenter som søker bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. Det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse utdanningsprogrammene enn i år.

- Det er store bildet vi ser fra vårt ståsted er at det mangler læreplasser i de fleste fag. I tillegg råder det stor usikkerhet rundt effektene av pandemien. Vi skal derfor å gjøre det vi kan for å jakte på flere lærebedrifter og å få eksisterende lærebedrifter til å tegne lærekontrakter. Vi tror dette er viktigere enn noen gang og vil derfor utfordre alle som er opptatt av fag- og yrkesopplæring til  bli med på årets Læreplassjeger-kampanje som lanseres den 2. juni.

- Vi må huske at det er behov for læreplasser i endel av de mindre fagene også. Mange små fag drukner litt i kommunikasjonen og blir ikke så synlige i jakten vår etter flere lærebedrifter.  

- Selv om totalbildet er at det trengs flere læreplasser, så finnes det nyanser. Det er enkelte fag som det er i en helt annen situasjon. Der det finnes læreplasser, men hvor det ikke nok søkere. For mange elever ville det være smart å kikke litt utenfor de største fagene og se mulighetene det ligger i å velge litt utradisjonelt. Det kunne vært en sikker vei til fast jobb for mange.

-  Fagfornyelsen gjør at det for enkelte fag er litt vanskelig å sammenlikne tallene med tidligere år. Det er kommet nye programområder i videregående skole. Det er derfor et år frem i tid før vi ser søkere til læreplass innen disse fagene. Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et av de nye fagområdene. Tidligere var IKT fagene plassert under Service og samferdsel, og søkere til læreplass innen IKT ligger for dette året under denne fanen.

Se søkertall-fordelingen i  mer detalj på nettsiden til Udir.