Kjenner du "noen"? Digital kampanje for å fremme yrkesfag

WorldSkills Norway kjører for tiden en digital kampanje i sosiale medier rettet mot foreldre med barn i ungdomsskolealder. Målet er å få flere til å søke yrkesfag innen søkefristen 1. mars 2021.

– Vi vet at 7 av 10 ungdommer rådfører seg med sine foreldre når de skal velge utdanningsretning. Derfor er det viktig å påvirke foreldrenes holdninger til yrkesfag, sier daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.

– Derfor kjører vi nå en digital kampanje mot foreldre i sosiale medier, og da spesielt på Facebook. Vi har laget en hovedfilm som vi har kalt "Kjenner du noen?", som skal påminne om betydningen som yrkesfagene har hatt i fortiden og vil få i fremtiden.

Kampanjens landingsside gir  foreldre og unge informasjon om fordelen ved å velge yrkesfag.