Fremtidens opplæring av sveisere

Flere yrkesfaglige skoler har anskaffet en sveisesimulator hvor elevene kan simulere hvordan det er å sveise. Fordelene med å kunne simulere sveising i et skolemiljø er at studentene kan lære sveising mye raskere i forhold til vanlig konvensjonell sveising.

Når studentene først får på seg hjelmen og får elektrodeklypa i hånda, har de ikke lyst å gi seg, de vil bare fortsette og fortsette. Studentene kommer inn på kvelden etter endt skoletid, de setter seg ned og tester og prøver og konkurrerer seg imellom på hvordan de kan bli enda bedre innenfor sveisefaget.

Med sveisesimulatoren kan brukeren eller studenten få testet sveisen i bøye-prøver der utøver får tilbakemelding på hva som er gjort feil og hva som må rettes opp for å bli godkjent. Alle parametere loggføres mot brukeren og kan hentes frem til enhver tid.

Simulering forbedrer den virkelige sveisingen

Brukeren får tilgang til teoretisk funksjonalitet som blir vist på dataskjermen med sveiseterminologi og definisjoner for å forbedre ytterligere forståelse. Virtuell "virkelighetsnær" sveisingstrening erstatter ikke hands-on sveising – men er et supplement som forbedrer den virkelige sveisingen.

Studentene forstår hva de vil se og føle, før de noensinne plukker opp en ekte sveise pistol
Fra et realistisk sveisebad til nøyaktig lyder og bevegelser. Studentene lærer nesten sømløs overføring til "ekte" sveising ved å benytte en sveisesimulator i sveiseopplæringen.

Fordelene med å kunne simulere sveising i et skolemiljø er at studentene kan lære sveising mye raskere i forhold til vanlig konvensjonell sveising.

I Norge er det stor etterspørsel etter faglærte sveisere med riktig kompetanse. Det er på høy tid å investere i kompetanseheving, men det er også viktig at vi i Norge gjør det vi kan for at flere ungdom velger yrkesfag og sveisefaget.

Dagens ungdom - den fremtidige arbeidsstyrken - er storforbrukere av virtuell teknologi på andre arenaer som de selv oppsøker fordi de har lyst.Det betyr at taktikken for å engasjere ungdom må endres og det er her virtuell sveising kommer inn i bilde som et attraktivt verktøy som gjør sveising gøy og interessant for ungdom.

Les mer om sveisesimulatoren på www.tools.no