Fra helsefagarbeider til drømmejobben

Stine Kipperberg valgte yrkesfag og bestemte seg for å bli helsefagarbeider. Se video hvordan hennes yrkesvalg etter hvert ledet henne frem til drømmejobben som førstehjelpsinstruktør hos hos Ask Safetey i Ålesund.

Stine Kipperberg var ferdig utdannet helsefagarbeider i 2013. Hun begynte å arbeide på Universitetssykehuset i Stavanger som helsefagarbeider på medisinsk intensiv hjerteovervåkning i 2013 og arbeidet der ett år før hun dro til Danmark og startet på sykepleie utdannelsen hvor hun ble utexaminert i 2019. I 2020 begynte hun på akuttmottaket på Ålesund sykehus. Stine fikk deretter drømmejobben på Ask Safety som førstehjelpsinstruktør hvor hun startet opp 1. februar 2021.