Flertall av søkere til yrkesfag for skoleåret 2021-22

illustrasjonsbilde - jenter velger utradisjonelt

JENTER VELGER UTRADISJONELT: I år har rekordmange jenter søkt seg til de guttedominerte utdanningsprogrammene, bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag.

51 prosent av søkerne valgte yrkesfag i år. Det er 1000 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende utdanningsprogram, viser årets søkertall til videregående opplæring. I år er det også rekordmange jenter som har søkt seg til de guttedominerte utdanningsprogrammene, bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag.

–Det er utrolig gøy å se at flere jenter nå vil ta utdanninger som tradisjonelt har vært dominert av gutter. Jeg tror flere jenter har fått interesse for disse programmene og at de ser at ikke bare gutter søker seg dit. Det er viktig at vi støtter de unge som tør å velge utradisjonelt, fordi vi har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I 2012 var kun fire prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk jenter. På teknologi- og industrifag var andelen jenter 12 prosent. I år er andelen jenter henholdsvis 10 og 16 prosent av søkerne. Selv om utviklingen går i riktig retning, er det fortsatt store forskjeller i hva gutter og jenter søker seg til. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med.

Satsing på yrkesfag har gitt resultater

De siste årene har omtrent halvparten av elevene søkt seg til yrkesfag på Vg1. I år er andelen 51 prosent. Det er 1000 flere søkere til yrkesfag sammenliknet med studieforberedende.

–  Denne regjeringen har over flere år satset på yrkesfag, og det gir resultater. Flere søker seg til yrkesfag, flere får læreplass og flere fullfører og tar fagbrevet. Det er viktig for den enkelte, men også for Norge, sier Melby.

Ifølge SSB kan Norge komme til å trenge så mange som 88 000 flere fagarbeidere i 2035.

- Heldigvis kan det se ut som om koronapandemien ikke har skremt bort elevene fra å velge yrkesfag. Heller motsatt, at flere har fått øynene opp for disse viktige fagene. Enkelte bransjer sliter under korona, men det er viktig å tenke at dette er forbigående. I mange bransjer er du garantert jobb dersom du velger yrkesfag, sier Melby. 

 

Les hele saken på regjeringen.no
Se årets søketall på Udir.no