Flere vil bli yrkesfaglærere

Den nye Lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag er svært populær. For studiestart høsten 2021 var det over 900 kvalifiserte søkere til 40 studieplasser.

De to lærerutdanningene i praktiske og estetiske fag har til sammen en økning i antall tilbud om studieplasser med 9,9 prosent.

Ved yrkesfaglærerutdanningen har også flere søkere blitt tilbudt studieplass enn tidligere år. 70 personer har nå fått tilbud på dette nye studiet.

Det er et stort behov for lærere i praktiske og estetiske fag og yrkesfag.

Kilde: utdanningsforbundet.no