Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon

FAFO har laget en rapport på vegne av NHO som belyser fagarbeideres og fag- og yrkesopplæringenes betydning for innovasjon i bedriftene.

Denne rapporten undersøker fag- og yrkesopplæringenes og fagarbeideres betydning for innovasjon i bedriftene, herunder hvordan fagarbeidere i det daglige bidrar til en forbedring av prosesser og produkter. Et relatert spørsmål er hvilke konsekvenser digitalisering og automatisering kan få for fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon. Problemstillingene undersøkes gjennom en systematisk gjennomgang av foreliggende forskningslitteratur, åpent tilgjengelige statistiske data samt casestudier basert på kvalitative dybdeintervjuer i tre norske bedrifter. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Rapporten gir innledningsvis en gjennomgang av statistikk om innovasjonsaktivitet i norske bedrifter og fagarbeideres betydning for innovasjon basert på analyser av data fra SSBs innovasjonsundersøkelse og foreliggende forskning. Et stort flertall av norske virksomheter oppgir en viss innovasjonsaktivitet, og denne innovasjonen er i stor grad et resultat av prosesser i eget foretak.

Last ned rapporten i PDF-format her.

 

WorldSkills Norway: – Fagarbeidere er svært viktige bidragsytere til innovasjon

- Denne rapporten er med på å underbygge det vi har hevdet lenge. Fagarbeidere er svært viktige bidragsytere til innovasjon. I Norge går gjerne tankene til start-up selskaper og forskere når en snakker om innovasjon. Men mye av den viktigste innovasjonen som skjer, skjer i prosess og av de som er nært produksjonen. De ser hva som fungerer og hva som kan forbedres, og bidrar til løsninger som skaper økt lønnsomhet for virksomheten, sier daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.

- Det er også spennende å se at lærebedrifter har større innovasjonskraft enn andre bedrifter. Det er nytt for oss og er et viktig argument å ta med seg i arbeidet med å få på plass flere lærebedrifter.