Elisabeth Lange utnevnt som æresmedlem av WorldSkills Europe og WorldSkills International

Elisabeth Lange ledet WorldSkills Norway i 18 år før hun gikk av med pensjon desember 2020. Nå er hun utnevnt til æresmedlem i WorldSkills Europe og WorldSkills International.

Tidligere daglig leder av WorldSkills Norway Elisabeth Lange er utnevnt som æresmedlem av WorldSkills Europe og WorldSkills International.

Æresprisen tildeles delegater og representanter som har hatt formelle roller i organisasjonen etter innstilling fra den lokale organisasjonen. I utnevnelsen fra WorldSkills Europe heter det blant annet at Lange takkes for sin lange og utrettelige innsats som Teknisk Delegat, det viktigste vervet i organisasjonene.

Elisabeth Lange har hatt mange andre verv også under de internasjonale yrkeskonkurransene (både Yrkes-EM og Yrkes-VM), og er høyt verdsatt og savnet av mange, både i det norske og internasjonale miljøet. Hun har alltid vært opptatt av å skape med mulig rettferdige konkurranseforhold og ha et ryddig forhold til andre delegater og medlemsland.

Styret i de respektive internasjonale organisasjonene behandler innstillingen og tildeler tittelen under formelle rammer på generalforsamlingen.

Det ble avklart allerede i september og oktober 2020 at Elisabeth Lange utnevnes til æresmedlem av både WorldSkills Europe og WorldSkills International, men det visste hun ikke før de to diplomene ble overrakt på en avslutningsmiddag 11. august 2021. 

– Dessverre ble året 2020, da Elisabeth Lange gikk av som daglige leder, også det store annerledesåret i verden – og i WorldSkills familien. Utnevnelsen måtte derved foregå digitalt. Styret i WorldSkills Norway er derfor glade for endelig å kunne skape en passende ramme for å overlevere utmerkelsene til henne personlig – på vegne av hele WorldSkills-familien, sier styreleder Trude Tinnlund.

 

Styreleder i WorldSkills Norway (t.h.) deler ut æresmedlem-diplom til Elisabeth Lange.  I bakgrunnen styrets nestleder Gjermund Løyning.