Elever på workshop i Mobile Robotics

Mobile Robotics på Kuben

Elevene Sander Ranbø, Eirik Hoel, Robin Aurland Bekkevold, ogTobias Tvete sammen med lærer Mustafa Kazaale (til høyre i bildet) og TdA i WorldSkills, Olav Vangen (bakerst).

Et team med fire elever og to lærere fra Kuben videregående skole har spennende dager! De har vært de første skolelevene i Norge som har fått teste den mobile roboten som skal brukes på Yrkes-VM 2022 i faget Mobile Robotics.

Kort om faget Mobile Robotics

  • Navnet mobile robotics er en samlebetegnelse på selvstyrte små kjøretøy som løser og forenkler ulike arbeidsoppgaver innen samferdsel, industri, logistikk, offentlige etater og private hjem.
  • Mobile robotics ligger ikke definert som et eget fagområde i den norske fag- og yrkesopplæringa, men ligger i grenselandet mellom automatiseringsfaget og data-elektronikkfaget litt avhengig om det er snakk om å utvikle driftsløsninger, bygge prototyper eller drive service og vedlikehold. Når det gjelder utvikling av mobile roboter så er gjerne dette typisk ingeniørfag på høyskole eller universitet.
  • Mobile robotics er et relativt nytt men høyt profilert fagområde på Yrkes-VM. I de internasjonale konkurransene domineres faget i dag av asiatiske land.
  • Norge har pr i dag ikke deltatt i internasjonale yrkeskonkurranser i mobile robotics

 

 

– Dette er et fagfelt i rivende utvikling og som vi i Worldskills Norway ønsker å se nærmere på med tanke å starte konkurranser i Norge. Norge har tidligere ikke deltatt med utøvere i dette faget på Yrkes-EM eller Yrkes-VM. Målet er derfor på sikt å løfte frem et norsk lag slik at våre ungdommer får muligheter til å vise seg frem på den internasjonale arena innen et fagfelt som toger inn på flere og flere samfunnsområder. Kanskje gjør vi et forsøk med å sette mobile robotics på programmet allerede i Skole- eller Yrkes-NM i 2022, sier Bjørnar Valstad, daglig leder i WorldSkills Norway

Mobile roboter blir brukt innen stadig flere fagfelt og inngår i lager- og logistikkløsninger, industrianlegg, sykehus og helseforetak og ikke minst inntar ulike mobile roboter sakte men sikkert våre private hjem. 

– Vi hadde så vidt startet med å se nærmere på dette faget, da det plutselig dukket opp en mulighet for Norge å delta på en internasjonal workshop i regi av Canadiske Studica.  Vi måtte kaste oss rundt og var veldig glad da fire elever og to lærere på Kubens robotikklinje stilte velvillig opp for å være med på workshopen for å teste fagfeltet. Jeg tror det å få lære et nytt fagområde sammen med deltagere fra hele verden tilfører en spennende dimensjon i skolehverdagen, og gjorde at det var lett å kaste seg på prosjektet, sier Valstad.

Olav Vangen er tidligere medaljør fra både Yrkes-VM og Yrkes-EM innen Mekatronikk. Han arbeider til daglig i Festo og er engasjert som teknisk assisten for WorldSkills Norway. Olav var med på workshopen som mentor og observatør for å få erfaringer til det videre arbeid med å lage yrkeskonkurranser inne fagfeltet.

Engasjerte elever

Vi slo også av en prat med elevene:

– Er denne workshopen lærerik og tilfører det undervisningen noe dere tenker er relevant?

– Ja, det kan hjelpe oss med å tenke på design og muligheter til design som vi ikke ellers får i undervisningen. det er også en god mulighet til å få programmering inn i skolen som vi ikke får mye av, som for eksempel C++ og Java, sier Sander.

– Er denne workshopen lærerik og tilfører det undervisningen noe dere tenker er relevant?

– Workshopen har vært lærerik, men personlig tenker jeg at de kunne vært mere tekniske på hvordan man bygger en god og solid ramme til en robot, og vist fler eksempler, sier Tobias.

– Hvordan opplever dere å arbeide med faget Mobile Robotics?

– Det er veldig krevende å forstå hvordan alt henger sammen, men hvis en er motivert og ønsker å prøve dette så er det fult mulig for en elev på robotikk å lære seg dette og lage en robot. Det er veldig relevant for linjen robotikk og lærer om det faget handler om. Jeg er veldig glad i hvordan dette er å arbeide med og lærer veldig mye av å arbeide med dette, sier Robin.

 Ønsker å engasjere flere skoler og bedrifter

Målet med prosjektet er å få sjekket ut hvilket faglig nivå som kreves for å konkurrere internasjonalt i mobile robotics.  Er det grunnlag for å starte yrkeskonkurranser i dette spennende fagfeltet på videregående nivå eller med unge fagarbeidere? Eller kreves det høyere utdanning som fagskole eller bachelornivå for å mestre faget?

– Vi ser jo at elevene mestrer dette krevende fagområdet overraskende godt, så det er ingen tvil om at det kan være spennende å koble på flere skolemiljøer rundt om kring i Norge for å få mobile robotics på programmet på Skole-NM og Yrkes-NM!  At elever på videregående mestrer faget bør også være svært interessant for norske bedrifter. Her kan det bli muligheter til å koble seg på veldig høyt motiverte og kvalifiserte ungdommer på et tidlig tidspunkt! Er det noen skoler eller bedrifter som allerede nå er nysgjerrige så er det bare å ta kontakt, avslutter Bjørnar Valstad.