Dette er yrkene som mangler flest folk

Bygg og anlegg er en av bransjene som mangler flest folk, ifølge fersk Nav-undersøkelse.

Bygg og anlegg er en av bransjene som mangler flest folk, ifølge fersk Nav-undersøkelse.

Mangelen er størst innen helse, pleie og omsorg. Nest størst er mangelen innen bygg og anlegg. Dette ifølge en fersk Nav-undersøkelse.

Hovedfunn i bedriftsundersøkelsen 2021

  • Norsk arbeidsliv mangler 46.000 personer. Det er 4.750 færre enn i 2020, og 13.450 færre enn i 2019.
  • Mangelen er størst innen helse, pleie og omsorg. Der mangler det 13.500 personer.
  • Nest størst er mangelen innen bygg og anlegg. Der mangler det 9.000.
  • 6 av 10 virksomheter oppgir at de er uåpvirket av korona når det gjelder sysselsetting.
  • 28 prosent av alle virksomhetene har permittert arbeidstakere i koronaperioden.
  • I overnattings- og serveringsbransjen har 75 prosent av virksomhetene permittert arbeidstakere.

Kilde: Navs bedriftsundersøkelse 2021. 11.143 virksomheter har svart på undersøkelsen, en svarprosent på 70. Utvalget er trukket fra Bedrifts og foretaksregisteret.

Les hele saken på NRK.no

 

– Fortsatt tror mange at enkelte yrkesfag ikke passer for jenter
– Dette viser at yrkesfag er en av de aller sikreste fremtidsvalgene ungdommer kan ta. At utfordringen er størst innen helse og bygg og anlegg er ikke noe nytt. Vi vet fra før at 4 av 10 bedrifter sliter med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Denne prognosen bare understreker budskapet om at Norge har en kjempeutfordring de neste årene med å sikre nok kompetanse både til å bygge og drifte landet og til å ta vare på en stadig aldrende befolkning, sier daglig leder i WorldSkills Norway Bjørnar Valstad. 
 
– Dessverre er det også slik at fordommer hos foreldre gjør at mange ungdommer velger seg bort fra yrkesfag. Fortsatt tror mange at mange av yrkesfagene ikke passer for jenter. Det gjør at det rekrutteringsgrunnlaget inn til f.eks bygg og anleggsbransjen blir lavere enn det burde være. All erfaring viser at jenter som velger tradisjonelt mannsdominerte yrkes blir svært ettertraktet på jobbmarkedet og får en veldig bra karriere.