Batterifabrikker kan gi tusenvis av arbeidsplasser i Norge

– Nye fagarbeidere og folk med høyere utdanning blir viktig for å gå inn i det grønne skiftet, og vi må utdanne folk som det er behov for. Vi må også sørge for å beholde og oppdatere arbeidskraften vi allerede har i industrien, mener forbundsleder Frode Alfheim.

– Det ligger et stort ansvar på politiske myndigheter. Satsing for å få nye fagfolk må skje sammen med industrien som utvikler seg, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han viser blant til batterifabrikkene som etableres i Norge og som er ventet å skape tusenvis av arbeidsplasser.

Oljeindustrien og industrien på land har som helhet, kommet seg godt gjennom koronapandemien. Nå står investeringer på trappene og forbundslederen frykter mangel på fagfolk kan bli et hinder for investeringer og utvikling i norsk næringsliv.

– Nye fagarbeidere og folk med høyere utdanning blir viktig for å gå inn i det grønne skiftet, og vi må utdanne folk som det er behov for. Vi må også sørge for å beholde og oppdatere arbeidskraften vi allerede har i industrien, mener han.

Les hele saken hos Frifagbevegelse.no

– Nasjonal utfordring for å sikre nok fagarbeidere

– Det er en nasjonal utfordring å sikre nok fagarbeidere til det grønne skiftet. Batterifabrikkene alene trenger flere fagarbeidere enn det som utdannes på ett år i regionene hvor de er planlagt. I tillegg er det enormt behov for flere fagarbeidere innen helsefag, reiselivsfag, bygg og anlegg og en rekke andre fag.

– Vi må ikke ende opp med en drakamp mellom bransjer om de samme ungdommene, men sikre at langt flere velger yrkesfaglig utdannelse. I så måte blir Yrkes-NM 2022 i Kristiansand en kjempeviktig arena. Her vil 20.000 ungdommer komme for å oppleve yrkesfagene og ta sine veivalg for fremtiden. Vi må gjøre alt vi kan for å sikre at ungdommene opplever yrkesfagene som fremtidsrettet, relevant og spennende som et naturlig fremtidsveivalg.