23. mars: Se ArcticSkills på web-tv

ArcticSkills er en yrkeskonkurranse i Barentsregionen, basert på WorldSkills-konseptet. Konkurrenter kommer fra forskjellige skoler i Nord-Sverige, Norge, Finland og Russland som tilbyr videregående yrkesfagstudier.

ArcticSkills er en yrkeskonkurranse i Barentsregionen, basert på WorldSkills-konseptet. Konkurrenter kommer fra forskjellige skoler i Nord-Sverige, Norge, Finland og Russland som tilbyr videregående yrkesfagstudier.

23. mars foregår ArcticSkills 2021 digitalt, og Arctic Vocational Foundation (Stiftelsen Nordkalotten) er sammen med Gränsälvsgymnasiet vertskap for arrangementet. Det hele kan følges direkte via streaming

Formålet med ArcticSkills er å vise frem og utvikle ungdoms yrkesferdigheter og å fremme samarbeid i Barents-regionen. Konkurransen skal streames direkte fra fire land.

For første gang i yrkeslovens seks år lange historie vil arrangementet bli streamet. Konkurransen er sortert under 15 forskjellige yrkesfelt, inkludert medisinsk og sosial omsorg, elektroteknikk, kjøretøyteknologi, frisør og sveising.

Publikum kan følge konkurransen på nettstedet www.ArcticSkills.com