11 dager igjen til vi starter jakten på Norges hyggeligste håndverker

Norges Hyggeligste håndverker 2021 - 11 dager igjen

Norges Hyggeligste Håndverker er en kåring som hyller håndverkerne. WorldSkills Norway er en del av juryen og skal også bidra særskilt til å få flere nominerte lærlinger.

Daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway forteller det er naturlig å samarbeide med aktører som deler felles mål, og han gleder seg til å ta fatt i juryarbeidet.

– Vi i WorldSkills arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning. Gjennom nasjonale og internasjonale yrkeskonkurranser gir vi unge lærlinger og unge fagarbeidere sjansen til å teste sin kompetanse mot de beste i verden. Dette bidrar til motivasjon, mestring og anerkjennelse og er med på å sikre Norge fagarbeidere i verdensklasse. Vi blir med i Norges Hyggeligste Håndverker fordi vi deler samme verdier som prosjektet. Vi ønsker å bidra til at dyktige, seriøse og serviceinnstilte fagarbeidere kommer bedre frem i lyset og får større anerkjennelse enn de gjør i dag.

– Ungdommens viktigste rollemodeller for yrkesvalg er foreldrene. Det er vi foreldre som kan åpne eller lukke ungdommens horisont for framtidig yrkesvalg. Vi foreldre snakker sjelden positivt om håndverksyrkene til barna våre, fordi bransjen i årevis er negativt beskrevet. Hvem vil vel bli håndverker når man bare hører negative historier? Derfor skal WorldSkills Norway og Norges Hyggeligste Håndverker bidra til sterkere positiv historiefortelling, og slik bidra til å endre holdningene i befolkningen.