– Det er tullete å snakke om rekruttering til yrkesfag

– Det er tullete å snakke om rekruttering til yrkesfag, sier leder i Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs i en debatt under Arendalsuka 2021.

– Det er så fint å gå yrkesfag, sier man. Men hva er det man gjør? Man satser på realfagslærere og ikke praktiske lærere. Man satser ikke på trygghet i arbeidslivet. Man øker ikke utstyrsstipendet. Man innfører ikke en rett til læreplass. Man kutter ikke ned på teorien i yrkesfag, sier lederen av Elevorganisasjonen.

– Men man skal altså «snakke opp» yrkesfag. Man skal dra på skolebesøk og ta selfie med verneutstyr på. Det å snakke om økt status og rekruttering blir jo helt på trynet for man gjør jo ikke noe med faktiske problemet.  

Hvordan få flere til å søke yrkesfag?

– Det er jo et enkelt svar på det spørsmålet, og det er å få yrkesfag til å bli et like godt alternativ som studieforberedende. Grunnen til at yrkesfag har lav status i dag er jo ikke fordi at det skal ha lav status men at det er en villet prioritering fra politikerne. Dette gjør man med vilje når man satser på mer teoretiske fag i skolen og alle satsingene på lærerutdanningen går til realfagslærere.

– Vi har utdaterte utstyrsparker som betyr at en bilmekaniker-elev i Østfold som jeg snakket med mekker på en Toyota fra 90-tallet og er redd for å gå ut i læra fordi han vet hvordan en Tesla ser ut.

– Yrkesfagelever har utdatert ustyr. Det nødvendige utstyret må de betale for selv fordi ustyrsstipendet ikke strekker til. Det er ikke et eneste utdanningsløp i dag som har full dekningsgrad av ustyrsstipend. 

– I tillegg er det mange som ikke får læringplass.  Man kan godt si at det er vanskelig å vedta seg til en læreplass. Men samtidig har man ikke prøvd heller. Det gjøres veldig mye bra arbeid ute i fylkeskommunene for å skaffe læreplasser. Men man må også ha kvalifiserte læreplass-kandidater. Slik som systemet er lagt opp i dag er det fylkeskommunen som har ansvaret for at elever skal fullføre studieforberedende og videregående. Men om du får læreplass er ditt ansvar alene. Dette betyr at vi likebehandler ikke elever i studieforberedende og yrkesfaglige løp.