WorldSkills Norway

Innhold

Nå fornyes valgfagene i ungdomsskolen

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen ønsker å styrke den praktiske og utforskende dimensjonen i skolen. Dette skal også prege de nye læreplanene for valgfag, ifølge kunnskapsministeren.

Nå sendes 16 nye læreplaner i valgfag på ungdomstrinnet på høring. Til nå har læreplanene i valgfagene programmering og praktisk håndverk vært forsøksplaner. Nå blir også disse valgfagene et permanent tilbud.

– De nye valgfagene vil gi elevene mulighet til å prøve ut sider ved programmering og ulike håndverksfag. Jeg mener det kan bidra til å øke interessen for digitalisering og yrkesfag. Flere av valgfagene kan blant annet gjøre elevene bedre rustet til å velge utdanningsprogram på videregående, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Les hele saken hos Avisen Agder.

Elever i både grunnskolen og videregående skole skal få nye læreplaner fra høsten 2020. Fornyelsen er den største endringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet i 2006. Målet er å gi skolen et verdiløft, og legge til rette for at elevene lærer mer gjennom å lære på en bedre måte.

Se mer i høringsnotatene på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Høringsfristen er 14. april.