Innhold

LO og NHO enige med Udir om læreplanarbeid

Trude Tinnlund

– Vi er enige med Udir om at læreplanene for Vg2 og Vg3 på yrkesfag skal sendes på høring 15. august, sier Trude Tinnlund i LO.

De ti faglige rådene som skal gi råd til utdanningsmyndighetene om yrkesfagene, har i to måneder lagt arbeidet på is i påvente av ny tidsfrist. Nå har Utdanningsdirektoratet, NHO og LO blitt enige om ny tidsplan og om forståelsen av avgjørende innflytelse.

– Vi er veldig fornøyd, sier LO-sekretær Trude Tinnlund til FriFagbevegelse.no, etter at LO og NHO fredag 10. januar ble enige med Utdanningsdirektoratet (Udir) om hvordan mandatet til de faglige rådene for yrkesfagene skal forstås i arbeidet med læreplaner for Vg2 og Vg3.

Nå avblåses protestaksjonen, som i to måneder – siden begynnelsen av november, har lammet arbeidet med læreplanene.

Deres medlemmer i faglige råd får denne uka informasjon om hva LO og NHO på vegne av SRY (Samarbeidsrådet for yrkesopplæring) kom til enighet med Udir.

– Vi hadde et godt møte, og kom til enighet om hvordan vi skal gå fram hvis vi blir uenige og om at det må begrunnes hvis rådene fra faglige råd blir avslått. Vi ble enige om en prosedyre når det oppstår uenighet om å forsøke å bli enige på lavest mulig nivå, og å løfte det opp noen trappetrinn dersom det ikke blir enighet, sier Trude Tinnlund.

Enige om framdriftsplan

Det er også enighet om ny tidsplan, som gir de faglige rådene bedre tid til å kvalitetssikre læreplanene.

– Vi ble enige før jul om at faglige råd får utsatt frist, understreker LO-sekretær Trude Tinnlund.

Det betyr at læreplanene for Vg2 og Vg3 på yrkesfag ikke skal sendes på høring 1. februar, slik Udir opprinnelig ønsket, men et halvt år senere, den 15. august.

Den opprinnelig stramme tidsfristen fra Udir førte til protester fra flere faglige råd, som mente at de fikk for kort tid til å kvalitetssikre læreplanene og sikre faglig progresjon.

Les hele saken hos FriFagbevegelse.no