WorldSkills Norway

Innhold

Innlandet satser på Læreplassjeger-kampanjen

Aktuelt, Lærlinger og lærlingplasser

Publisert

bussreklame innlandet

Innlandet fylkeskommune er i full gang med årets Læreplassjeger-kampanje, og tar blant annet i bruk bussreklame, kampanjefilm og avisannonser.

Innlandet fylkeskommune satser på bred profilering på bybusser og regionbusser i fylket. Promoteringen skjer gjennom utvendig reklameplakat på 10 busser og innvendige reklameplakater på 350 busser.

I tillegg har vi laget egen promoteringsvideo som er produsert av Ferskvann:

Innlandet fylkeskommune vil også kjøre en egen annonsekampanje i lokale aviser for Læreplassjeger-kampanjen og stimuleringstilskudd. 

Les mer på nettsidene til Innlandet fylkeskommune.