Innhold

Halvparten av ungdommene velger yrkesfag

Kunnskapsminister Trine Skei Grande

Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V).

– Det er bra for Norge, bra for norsk næringsliv og bra for den store omstillingen vi skal igjennom til et grønt lavutslippssamfunn at flere velger yrkesfag, sier kunnskapsminister Trine Skei Grande.

1. mars går fristen til å søke seg til videregående utdanning ut. De siste årene har flere og flere ungdommer valgt yrkesfag. I fjor valgte omtrent halvparten av elevene yrkesfag.

Kunnskapsminister Trine Skei Grande uttalte tidligere i februar til NRK at hun mener det er kjempebra at flere unge nå har fått interessen for de ulike yrkesfagene.

– Det er bra for Norge, bra for norsk næringsliv og bra for den store omstillingen vi skal igjennom til et grønt lavutslippssamfunn at flere velger yrkesfag.

Regjeringen arbeider med yrkesfagløftet, som ønsker ønsket et tettere samarbeid mellom videregående opplæring og arbeidsliv. Satsingen på yrkesfag ved videregående skoler i Norge trappes opp og det skal blant annet fokuseres på fagkompetanse i arbeidslivet og yrkesopplæringen som elevene får.