WorldSkills Norway

Innhold

Flere jenter til yrkesfag

Rekordmange jenter har i år søkt seg til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

Tradisjonelt mannsdominerte utdanningsprogrammer ser i år en bedring i kjønnsfordeling. Antallet jenter som søker til Vg1 på bygg og anleggsteknikk, elektrofag, og teknikk og industriell produksjon har økt med 50 prosent de siste tre årene.

– Søkertallene er nokså stabile fra år til år, men det er gledelig at flere bryter ut av tradisjonelle søkemønstre når de velger utdanningsløp, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

– Hvis vi skal oppnå bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet er det også en forutsetning at flere jenter og gutter velger utradisjonelt. Derfor er det veldig positivt at flere jenter vil gå utdanningsprogrammer som tradisjonelt har vært svært dominert av gutter, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

85% av søkerne til videregående fikk tilbud om sitt førstevalg. Søkere til Vg1 får i mindre grad oppfylt førsteønsket sitt enn søkere til Vg2 og Vg3. Det er også en lavere andel som får tilbud om førsteønsket i yrkesfag enn i studieforberedende utdanningsprogrammer. Flere søkte seg i år til yrkesfag på Vg1 enn til studieforberedende.