WorldSkills Norway

Innhold

Færre permitterte lærlinger

Våren 2020 har blitt uvanlig på mange måter, og mange lærlinger har vært helt eller delvis permittert. Tall for august viser at antallet permitteringer fortsatt er på stø kurs nedover, ifølge nye tall fra Udir.

Hovedfunn

  • Per 18.august er 913 lærlinger permittert, noe som er en nedgang på over 500 siden før sommeren.
  • På det meste var 4 400 lærlinger permittert som følge av koronasituasjonen, noe som utgjorde 10 prosent av lærlingene.
  • Lærlinger innen restaurant- og matfag har vært hardest rammet, og dette er fortsatt utdanningsprogrammet med størst andel permitterte.

Ekstra innsamling om permitterte lærlinger

Utdanningsdirektoratet innhenter i en periode ukentlige tall fra fylkeskommunene for å få et oppdatert bilde av konsekvensene korona-situasjonen får for lærlinger og lærekandidater. 

Tall for august viser at 913 lærlinger er permittert. Siden toppunktet i mars, da nesten 4 400 lærlinger var permittert, har antallet sunket jevnt og flere har fått komme tilbake på jobb og fortsette sin utdannelse.

Noen har også mistet sin læreplass på grunn av koronasituasjonen. Totalt er det 20 lærlinger som har mistet læreplassen sin siden 1. mars.

Markant nedgang i mange fylker

På landsbasis er 2 prosent av lærlingene permittert, men det er variasjoner mellom fylkene. I uke 34 er det flere fylker som har lave permitteringstall, der for eksempel Vestfold og Telemark og Agder rapporterer om under 10 permitterte, mens Nordland følger med 42 permitterte. Også Oslo har hatt en prosentvis stor nedgang siden før sommeren.