WorldSkills Norway

Innhold

Færre permitterte lærlinger i Oslo

23. juni var fortsatt 218 lærlinger permittert fra lærebedrifter i Oslo. Dette er vesentlig færre enn i slutten av mars da nesten 700 lærlinger var permitterte.

I dag ser vi at aktiviteten har tatt seg opp i de fleste fagene, men fortsatt er reiseliv og hotellnæringen hardt rammet. Det gir konsekvenser for lærlinger i resepsjonsfaget og i kokkfaget. I frisørfaget, som var helt nedstengt i en periode, er nå i ferd med å vende tilbake til mer normale tider.
 
Fortsatt er flere enn ti lærlinger i både rørleggerfaget, mediegrafikerfaget og i elektrikerfaget permitterte.
 
 Antall permitterte lærlinger per utdanningsprogram
  • Bygg- og anlegg 19
  • Design og håndverk og mediefag 32
  • Elektrofag 42
  • Helse- og oppvekstfag 0
  • Naturbruk 0
  • Restaurant- og matfag 95
  • Service og samferdsel 25
  • Teknikk og industriell produksjon 5
  • Sum i Oslo 218

Kilde: Fagopplæringsbrevet juni 2020, Utdanningsetaten i Oslo