WorldSkills Norway

Innhold

85 prosent får fagbrev innen fem år

85 prosent av lærlingene oppnår fagbrev innen fem år etter at de starter i lære viser tall for 2019. Elektrofag har høyest gjennomføring.

Hovedfunn

  • 85 prosent av lærlingene oppnår fag- eller svennebrev i løpet av fem år.
  • Elektrofag har høyest andel lærlinger som fullfører med fagbrev.
  • For elever som starter fagopplæring i skole oppnår 70 prosent fagbrev.
  • 67 prosent av lærekandidatene fullfører med kompetansebevis.

85 prosent får fagbrev innen fem år

En god del av lærlingene som starter opplæring i bedrift bruker mer enn to år på fullføre læretiden og bestå fagprøven. For 2014-kullet hadde litt over halvparten bestått fag- eller svenneprøven innen to år etter påbegynt læretid, mens andelen øker til 77 prosent innen tre år. Innen fem år har 85 prosent av lærlingene oppnådd fag- eller svennebrev.

Det kan være flere grunner til at gjennomføringsgraden øker fra to til tre år etter læretidens start. En viktig grunn er at det er flere lærefag og opplæringsmodeller hvor læretiden i bedrift er lenger enn to år. Elektrofag, som har flere lange læreløp, har for eksempel lavest fullføring etter to år, men høyest fullføring etter fem år. Andre bruker lenger tid enn normert på læretiden, blant annet på grunn av midlertidige avbrudd, omvalg, forsinkelser av fag- eller svenneprøven eller stryk på første forsøk.

Les hele saken på Udir.no