WorldSkills Norway

Innhold

– Vi trenger flere fagarbeidere

Nina Solli er regiondirektør i NHO Viken.

Nina Solli er regiondirektør i NHO Viken.

– Norge kommer til å mangle fagarbeidere i framtiden. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi mangle over 70.000 fagarbeidere i 2035. Det betyr at den som velger yrkesfag er sikret jobb, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken.

Regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo er opptatt av å skaffe bedriftene relevant kompetanse av høy kvalitet. Dette skjer gjennom et godt samspill mellom skolene, utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet:

– Flere enn tidligere kommer til å skifte yrke i løpet av livet og veksle mellom utdanning og yrke. Med et fagbrev i bunnen har du mange muligheter enten du vil utvikle deg innenfor faget, ta et mesterbrev eller ta høyere utdanning.

– Vi trenger flere fagarbeidere

Hun viser til at NHOs kompetansebarometer fra 2019 viser at seks av ti bedrifter i Viken har behov for flere kompetente medarbeidere. Det er særlig fagarbeidere innenfor bygg- og anlegg, teknikk og industriell produksjon og elektro det er behov for.

– Det er dessverre en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i vår region. Dette er tapt verdiskaping og i neste omgang tapte arbeidsplasser. Vi trenger å få utdannet flere til yrker som arbeidslivet har behov for, sier Solli.

– Valg av yrkesfag innebærer en praktisk og variert videregående opplæring. I jobben etterpå skapes det noe konkret og synlig. Lønn under utdanning er en ekstra bonus. Fersk statistikk viser at de som velger yrkesfag kommer seg raskt i jobb, spesielt i Oslo og Viken.

NHO-direktøren mener yrkesfag er mulighetenes vei:

– Noen tror at en som velger å bli snekker eller rørlegger må jobbe med dette livet ut. Det finnes mange andre muligheter! Videreutdanning på fagskole er en av disse.

– Et steg på veien 

– Et fagbrev kan også være et steg på veien til ingeniørstudie og -jobb. Med fagbrev har man også muligheten til å starte egen bedrift, sier Nina Solli. 

Hun viser til at omstillingsbehovet blir stort i årene framover:

– Vi må dyrke kompetanse, forskning og innovasjon som ruster oss for denne omstillingen. Vi trenger kloke hoder og flinke hender. Vi må sørge for at skolen utdanner elever til det bedriftene har behov for og at vi har et godt system for livslang læring.