Hvorfor bli lærebedrift? (helsefagarbeider)

Hvorfor bør man bli en lærebedrift? Faglig leder Geir Berget ved Lovisenberg sykehus forklarer hvorfor de har valgt å ta inn en lærling i faget helsefagarbeider.