Yrkes-VM i Shanghai, Kina

  • 12. okt 2022til 17. okt 2022