SV-politiker ber om lovfestet rett til læreplass

Publisert

Freddy André Øvstegård (SV) mener politikerne på Stortinget bør gå inn for lovfesting av rett til læreplass for elever på yrkesfag.

Freddy André Øvstegård (SV) mener politikerne på Stortinget bør gå inn for lovfesting av rett til læreplass for elever på yrkesfag. Foto: SV

Freddy André Øvstegård (SV) mener politikere som ber unge søke yrkesfag, også bør sikre lovfestet rett til læreplass.

– Jeg vil oppfordre ungdom til å velge yrkesfag, men jeg mener at oppfordringen også må forplikte politikerne til å gjøre noe. Det blir å kaste blår i øya på ungdommen å oppfordre til en utdanning vi ikke lar dem fullføre uten å gjøre noe med det, sier SV-politiker Freddy André Øvstegård til Dagsavisen.

SV vil at retten til læreplass skal lovfestes. Dette foreslo også Stoltenberg-utvalget i 2019. Da svarte LO nei, fordi de var redd for at det ved mindre virksomheter ikke ville være godt nok læringsmiljø, ifølge Frifagbevegelse.no.

Behovet for nyutdannede fagarbeidere er stort – Norge står nemlig i fare for å mangle 90.000 av dem innen 2035, ifølge tall fra regjeringen.

Les hele saken hos Dagsavisen.