Skole-NM 2024 er avlyst

Publisert

Skole-NM.

Fra Skole-NM i 2023. Foto: WorldSkills Norway

Skole-NM 2024 er avlyst. Beslutningen ble tatt i et felles møte mellom WorldSkills Norway og Skole-NM koordinatorene hos fylkeskommunene. Avlysningen har sin begrunnelse i manglende avklaringer omkring nivå på statlig finansiering av WorldSkills Norways aktiviteter.

– Det er skikkelig trist at vi må gå til dette steget, sier daglig leder i WorldSkills Norway Bjørnar Valstad. Vi hadde håpet å få avklaring om vår finansiering slik at vi kunne unngå dette, men slik det er pr nå har vi rett og slett ikke noe valg da vi pr nå ikke har økonomi til å gjennomføre mesterskapet.

Fra og med 2024 oppretter Kunnskapsdepartementet en søknadsbasert tilskuddsordning. Den nye tilskuddsordningen er på høring frem til 15. oktober, og det vil bli åpnet for søknader når høringsinnspillene er behandlet hos departementet. På nåværende tidspunkt er det også uklart om WorldSkills Norways aktiviteter vil komme inn under kriteriene i den nye tilskuddsordningen. WorldSkills Norway har tidligere mottatt 4,1 millioner i grunntilskudd over Statsbudsjettet, for 2024 er WorldSkills Norway pr nå tildelt 1,9 millioner.

– Selv om vi håper at ting vil falle på plass etter hvert, kan vi ikke ta risikoen med å iverksette Skole-NM. Vi har på nåværende tidspunkt ingen oversikt over hva den nye tilskuddsordningen vil kunne gi oss av tilskudd i 2024, eller om WorldSkills vil være søknadsberettiget i den nye forskriften. Dette medfører at vi må gjennomføre kutt aktivitet. Dette rammer blant annet Skole-NM 2024.

WorldSkills Norway er prosjekteier for Skole-NM som arrangeres sammen med fylkeskommunene. WorldSkills Norway har bidratt med finansiering i form av arrangementstilskudd til skolene, arrangørmateriell og premier.

Skole-NM har blitt et viktig verktøy i fag- og yrkesopplæringa, og er en pedagogisk metode som bygger fagstolthet, motivasjon og mestringsglede hos yrkesfagelever. Skole-NM har også blitt en viktig arena for å synliggjøre yrkesfagene, og å bygge nettverk mellom skoler, opplærings-kontor, bransjer og næringsliv. Skole-NM har økende interesse fra elever og lærere og i 2023 ble det arrangert finaler i 37 fag.

– Vi i WorldSkills Norway synes at det er forferdelig trist å måtte avlyse mesterskapet, men når WorldSkills Norway for 2024 ikke kan garantere støtte til arrangørskolene faller grunnlaget for å gjennomføre mesterskapet bort. Fylkene hadde ingen mulighet til å kompensere for dette, og det var derfor enighet om at avlysning var eneste løsning for 2024. WorldSkills Norway vil sammen med fylkene planlegge for å arrangere Skole-NM igjen i 2025, forutsatt at sentral finansiering kommer på plass, avslutter Valstad.