Bravida Norge tar inn 140 nye lærlinger i 2021

Aktuelt, Lærlinger og lærlingplasser

Publisert

Lærlinger og lærlinginntak er høyaktuelt i Norge og så mange som 21 600 elever i hele landet har søkt om læreplass i 2021. Bravida Norge har et mål om å ta inn hele 140 lærlinger i år.

Norge trenger mange flere fagarbeidere, og svært mange bedrifter trenger yrkesfaglige medarbeidere. Som lærebedrift bidrar Bravida til å dekke etterspørselen etter fagutdannede, og sikrer markedet fremtidige medarbeidere med viktig og riktig kompetanse, samt gir elever som velger yrkesfag mulighet til å fullføre utdannelsen sin. 

– Inntak av lærlinger er viktig både for bedriftene, bransjen og ikke minst for alle elevene som avslutter videregående fagutdanning i disse dager. Undervisningen i pandemiperioden har vært tilpasset smitteverntiltak, noe som har ført til mindre praksis og endret undervisningsopplegg. Derfor er det viktigere enn noen gang å tilby lærekontrakter til avgangselevene, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

Bravida tar inn lærlinger på alle fagområdene våre i store deler av landet, og har et mål om å ta inn like mange lærlinger som i fjor, hvor vi tok inn hele 145 lærlinger. Til sammen er det 320 lærlinger i Bravida Norge før årets inntak. 

– Bravida har alltid tatt inn mange lærlinger og ser på dette som en viktig rekrutteringsplattform for å sikre gode fagarbeidere for fremtiden. Vi ansetter rundt 140 lærlinger innenfor de tekniske fagene i år og ønsker disse velkommen rett etter sommeren. 

Bakke vil også komme med en sterk oppfordring til sine kollegaer generelt i byggebransjen: – Mitt håp er at vi skal klare å ta inn enda flere for å sikre at mange av de flinke ungdommene som nå avslutter skoleåret skal få fullført fagutdanningen sin ute i bedrift. Jeg oppfordrer alle aktørene i byggebransjen til å gjøre det de kan for å sikre lærekontrakter til de som nå er ferdig med videregående! 

WorldSkills Norway: – Bravida har solid tradisjon med å ta inn lærlinger

Daglig leder i WorldSkills Norway, Bjørnar Valstad, gir ros til lærebedriften Bravida: 

- Det er veldig gledelig at Bravida opprettholder sin solide tradisjon med å ta inn mange lærlinger i en tid hvor ungdom er usikre på ettervirkningene av pandemien.  Som en stor aktør har det en viktig signaleffekt at de går foran og er med på å sikre fremtidig rekruttering til yrkesfagene. Deres systematisk arbeid over lang tid har også gjort at de har fått et godt rykte og er en ettertraktet lærebedrift for ungdommer som søker læreplass. Avslutningsvis kan jeg ikke gjøre andre enn å støtte Tore Bakkes oppfordring til andre bedrifter om å ta inn lærlinger!