WorldSkills Norway

Innhold

Undersøkelse av rekruttering av lærebedrifter

Aktuelt, Lærlinger og lærlingplasser

Publisert

Rapport om rekruttering av læreplasser

WorldSkills Norway har fått laget en undersøkelse som av hvordan det jobbes med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. Funnene er oppsummert i rapporten "Rekruttering av nye lærebedrifter".

WorldSkills Norway har gjennomført en undersøkelse av prosessen til fylkeskommunene og opplæringskontorene rundt det å bli lærebedrift.

Kort om undersøkelsen

I forbindelse med kampanjen Læreplassjeger, som WorldSkills Norway har gjennomført i 2020 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, har vi undersøkt hvordan prosessen omkring det å bli lærebedrift er. Vi har også undersøkt forbedringspotensialet i arbeidet med å fremskaffe flere lærebedrifter og læreplasser. 

Analysen bygger på spørreundersøkelser og dybdeintervjuer med fylkeskommuner, opplæringskontor og bedrifter med og uten lærlinger. I tillegg ble det gjennomført to fokusgruppeintervjuer med lærlinger. 

Last ned rapporten "Rekruttering av lærebedrifter" (PDF).


Undersøkelsen finner at mangelen på kunnskap om lærlingeordningen er et stort hinder for å rekruttere flere lærebedrifter. Det er viktig at flere bedrifter blir bevisste på fordelene ved å ta inn en lærling og at det er rom for lærlinger i nesten alle sektorer. Når det kommer til selve rekrutteringen er det særlig direkte, oppsøkende virksomhet som gir best resultat. Dette kan bidra til at bedriftene får bedre forståelse for hva de kan tilby av opplæring, og legger til rette for videre oppfølging helt til de har tatt inn en lærling. 

God oppsøking og oppfølging av potensielle lærebedrifter er dessuten avhengig av et godt samarbeid mellom de sentrale aktørene. Det gjelder særlig samarbeidet mellom opplæringskontorene og fylkeskommunen, men også i hvilken grad skolene og YFF-lærerne er bevisste sine muligheter for å drive rekrutteringsarbeid.

I rapporten "Rekruttering av lærebedrifter" gis det 10 konkrete anbefalinger som kan styrke rekrutteringen av nye lærebedrifter og læreplasser.

10 anbefalinger 

  1. Ta direkte kontakt med aktuelle lærebedrifter - sørg for at bedrifter som har meldt sin interesse blir tilstrekkelig fulgt opp med personlige henvendelser.

  2. Bring fram de gode historiene - bruk sosiale medier til å fremme gode og personlige historier om et vellykket læreforhold.

  3. Én læreplass kan bli til to - utnytt potensialet i eksisterende lærebedrifter.

  4. Læreplassjegere er overalt - skap «yrkesfagambassadører» som fremsnakker lærlingeordningen i hverdagen.

  5. Dra dit bedriftene er - delta på nettverks- og bedriftssamlinger og andre lokale næringsfora for å spre kunnskap om lærlingeordningen.

  6. Bedre samarbeid lokalt - innfør faste samarbeidsmøter mellom opplæringskontor og fylkeskommunen der rekruttering av lærebedrifter er hovedtema.

  7. Praksisbedrift kan bli lærebedrift - sørg for at YFF-lærerne er tilstrekkelig kjent med sitt ansvar og mulighet til å drive rekrutteringsarbeid.

  8. Praksisplass kan bli læreplass - bygg kunnskap blant yrkesfagelevene om hva som forventes av dem i praksis- og læretiden så tidlig som mulig i opplæringsløpet.

  9. Meet and greet - arranger bedrifts- og elevsamlinger på skolene for å matche søkere som ikke har fått plass med lærebedrifter som ønsker lærling.

  10. Tilpassede rekrutteringskampanjer - tilpass informasjonskampanjer til lokale forhold og sørg for at ressurspersoner har nødvendig «verktøykasse» for å spre budskapene