WorldSkills Norway

Innhold

Læreplassjeger-kampanjen 2020

Aktuelt, Lærlinger og lærlingplasser

Publisert

Målet med Læreplassjeger-kampanjen er å skape synlighet og oppmerksomhet rundt behovet for flere lærebedrifter og læreplasser.

Målet med Læreplassjeger-kampanjen er å skape synlighet og oppmerksomhet rundt behovet for flere lærebedrifter og læreplasser.

10. juni starter årets Læreplassjeger-kampanje i regi av WorldSkills Norway i samarbeid med organisasjoner og fylkeskommunene. Da vil læreplassjegere over hele landet jobbe for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser.

Læreplassjeger-kampanjen 2020

  • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
  • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere 

  • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere
  • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen
  • Kampanjens nettadresse: www.læreplassjeger.no  
Vil din organisasjon være med på kampanjen? Meld deres interesse her så tar vi snarlig kontakt.

WorldSkills Norway og fylkeskommunene starter 10. juni en Læreplassjeger-kampanje å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser.

– Det er nødvendig med et krafttak for å skaffe flere læreplasser nå på grunn av Corona-situasjonen. Dette blir en landsomfattende kampanje som starter opp i juni og vil pågå til godt utpå høsten. Målet er å sikre at flere bedrifter og institusjoner tar inn lærlinger, sier sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway.

Artikkelen fortsetter under denne filmen:


– Vi trenger flere læreplassjegere

Vi oppfordrer alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler til å bli læreplassjegere. Det vil si at de bidrar til at bedrifter og virksomheter blir oppsøkt og oppfordret til å bli lærebedrifter og til å ta inn lærlinger.

WorldSkills Norway vil i sommer sende ut flere tusen brev til potensielle lærebedrifter basert på lister som er utarbeid i samarbeid med Udir. Bedriftene som er interessert i å bli lærebedrift kan selv melde inn dette på på www.læreplassjeger.no. De vil også bli kontaktet av læreplassjegere i de respektive fylker. 

Felles kampanjemateriell

– Det er utarbeidet felles materiell for alle landets læreplassjegere: En informasjonsbrosjyre som skal deles ut til potensielle lærebedrifter. samt refleksvester, caps'er og t-skjorter til læreplassjegerne som skal ut på bedriftsbesøk. Materiell kan bestilles på www.læreplassjeger.no.

Refleksvest for læreplassjegere.

 

Caps for læreplassjegere