WorldSkills Norway

Innhold

396 millioner til fag- og yrkesopplæringen

Aktuelt, Lærlinger og lærlingplasser

Publisert

Fylkene får 175 millioner for å rekruttere lærebedrifter.

Fylkene får 175 millioner for å rekruttere lærebedrifter.

Regjeringen vil gi 396 millioner kroner til tiltak rettet mot fag- og yrkesopplæringen, herav 175 millioner til fylkene og 5 millioner kroner til WorldSkills Norway for å rekruttere flere lærebedrifter.

Slik fordeles de 396 millioner kroner til tiltak rettet mot fag- og yrkesopplæringen:

  •  175 mill. kroner som fylkeskommunene blant annet kan bruke til å rekruttere lærebedrifter eller andre tiltak for hardt rammede lærefag
  • 170 mill. kroner til en ekstraordinær økning i lærlingtilskuddet høsten 2020
  • 46 mill. kroner til ordningen Fagbrev på jobb
  • 5 mill. kroner til WorldSkills Norway

Kilde:
Prop. 127 S (2019–2020) - Endringer i statsbudsjettet