LO: – Yrkesfag blir neglisjert

NEGLISJERT: LO-sekretær Trude Tinnlund har ansvar for yrkesfag og fagskole. Hun mener behovet for yrkesfaglærte blir neglisjert.

NEGLISJERT: LO-sekretær Trude Tinnlund har ansvar for yrkesfag og fagskole. Hun mener behovet for yrkesfaglærte blir neglisjert.

40 milliarder kroner går hvert år til akademisk utdanning. Kun 1 milliard kroner går til fagskolene der det er 20.000 studieplasser. – På et eller annet tidspunkt har det eneste saliggjørende blitt at man må ha en master eller bachelorgrad, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Hun viser til at Statistisk sentralbyrå har beregnet at Norge kommer til å mangle 90 000 fagarbeidere om få år.

– Det er sjelden etterspørselsbehovet er så neglisjert som når det gjelder yrkesfaglig kompetanse, sier Trude Tinnlund.

Behovet for flere med yrkesfaglig bakgrunn er en sak både LO og NHO er enige om.

LO vil ha 100 000 studieplasser i yrkesretta utdanninger som alternativ til flere bachelor og masterstudier ved Universitet og Høgskoler. 

Våren 2020 vedtok flertallet på Stortinget opptrapping av studieplasser på fagskolene. Det er ikke gjennomført enda.

– Vi er avhengig av at det blir en jevnere fordeling av penger til fagskoler og akademiske utdanninger, sier Tinnlund.

Det er en blanding av private og offentlige fagskoler.

– Når man får så lite overført av offentlige midler er det jo egenbetaling i en god del av disse utdanningene, sier Trude Tinnlund.

Hun mener det bryter med prinsippet om gratis skolegang. Noe yrkesfagelever opplever allerede på videregående.

Les hele saken på NRK.no