WorldSkills Norway

Innhold

Statsbudsjettet 2021: Ikke økt støtte til WorldSkills Norway

I regjeringens forslag til statsbudsjett 2021 har WorldSkills Norway fått tildelt 3,9 millioner. Dette er samme sum som på statsbudsjettet i 2020 og 2019.

– Her må vi nok innrømme at vi er skuffet. Vi søkte om 7,2 millioner fordi vi ønsket å satse på årlige kampanjer for å skaffe flere lærebedrifter og få flere til å søke yrkesfag, sier daglig leder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway.

– Vi mener at dette er viktig satsningsområder også i årene som kommer og som således burde vært ivaretatt i tildelingen til WorldSkills Norway i statsbudsjettet for 2021, sier Lange.

Ambisjoner for WorldSkills Norway

Både i 2018 og i 2020 ga regjeringen WorldSkills Norway viktige oppdrag for å fremme yrkesfag, gjennom særskilte tilskudd. I 2018 til Yrkesfagenes år og i år til kampanjen Læreplassjeger. 

– Vi satte stor pris på disse enkeltsatsingene og tilliten til WorldSkills Norway for å lede disse. Men vi ønsker svært gjerne å kunne få en jevnere og årlig kampanjeinnsats. 

– Vi har ambisjoner om å utvikle WorldSkills Norway som organisasjon frem mot 2025. Vi er den organisasjonen som «binder sammen» alle de øvrige aktørene innen yrkesfagutdanning og arbeidsliv som ofte jobber litt hver for seg med sine særskilt fag og behov. WorldSkills Norway ønsker å fungere som et nav innen det yrkesfaglige feltet, sier daglig leder Elisabeth Lange.