WorldSkills Norway

Innhold

Ønsker flere fagarbeidere

Viken fylkeskommune vil gjennomføre flere tiltak for å fremskaffe flere fagarbeidere. De vil nå kartlegge voksne som har startet på et løp mot fag- eller svennebrev, men som av ulike grunner ikke har avlagt praktisk prøve.

Nå like etter påske starter Viken fylkeskommune med å kartlegge voksne som har startet på et løp mot fag- eller svennebrev, men som av ulike grunner ikke har avlagt praktisk prøve.

-Hensikten med å ta denne kontakten er å kartlegge grunnen til at de ikke har avlagt praktisk prøve og starte arbeidet med å se hva som skal til for at de enkelte kandidatene skal kunne få avlagt sluttprøve, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for kompetanse og utdanning i Viken fylkeskommune.

Samtidig er Viken fylkeskommune godt i gang med å i større grad digitalisere gjennomføringen av fagprøver i utvalgte fag. Dette er helt avgjørende for å få utdannet fagarbeidere vår og sommer 2020.

-Det blir viktig for å sikre at flere kan stå sterkere på arbeidsmarkedet - noe som spesielt er viktig i en tid som preges av permitteringer og bortfall av normal aktivitet, sier fylkesråden. 

Les også disse relaterte artikler på nettsidene til Viken fylkeskommune: