Bjørnar Valstad

Bjørnar Valstad, daglig leder i WorldSkills Norway.

Bjørnar Valstad, daglig leder i WorldSkills Norway.

Bjørnar Valstad er daglig leder i WorldSkills Norway og øverste leder for Yrkeslandslaget 2021.

Kort om Bjørnar Valstad

Bor: Nittedal, Viken

Arbeidsgiver: WorldSkills Norway

Stilling: Daglig leder

– Hvor lenge har du jobbet i WorldSkills Norway? 

– Jeg startet i stillingen desember 2020 etter Elisabeth Lange gikk av med pensjon.

– Hvilken utdanning/arbeidsbakgrunn har du tatt?

– Jeg er utdannet elektriker, elektronikkteknikker, automasjonsingeniør og pedagog. Min arbeidsbakgrunn er fra arbeid i idretts- og næringsorganisasjoner, videregående skole og Opplæringskontor. Jeg har jobbet som faglærer i elektro og autmasjon og vært fagkonsulent på et opplæringskontor. Jeg har vært i lederstillinger som generalsekretær i Norges Orienteringsforbund, daglig leder for NELFO Oslo og Omegn og har de siste seks årene arbeidet som avdelingsleder for elektroavdelingen på Kuben videregående skole i Oslo. 

- Jeg har også en lang toppidrettskarriere i orientering og er fire ganger verdensmester. Noe jeg er stolt av! Samlet sett tror jeg at jeg har er god bakgrunn for å jobbe med yrkeslandslaget.

– Hvordan synes du er det er å jobbe som daglig leder i WorldSkills Norway?

– Det er mye nytt nå i starten og det er krevende å komme ordentlig i gang midt i en pademi. Men jeg synes det er utrolig givende, artig og spennende. Det er flott å kunne jobbe med de beste ungdommene i landet, og å kunne ta del i arbeidet med å øke oppmerksomheten omkring yrkesfagene og denne utdanningens betydning for samfunnet.

– Hva er din rolle på Yrkeslandslaget 2021?

– Som daglig leder har jeg ansvar for å organisere alt omkring lagets deltakelse. Dette innbefatter alt fra registrering, samlinger, klær, oppfølging, reise- og boopplegg, utstyr og frakt av utstyr, økonomi og mer til.

– Hvordan har Corona-situasjonen påvirket Yrkeslandslaget?

– Corona-situasjonen har ført til at alle våre kjerneaktiviteter er utsatt eller avlyst. Yrkes-EM har Norge trukket seg fra , Yrkes-VM er flyttet til 2022 og Skole-NM 2021 er avlyst. 

På grunn av situasjonen bruker vi midler på flere digitale kampanjer og arbeidet for å rekruttere bedre til yrkesfagene.