WorldSkills Norway

Innhold

Her er informasjon til lærerne på ungdomsskolen og videregående skole, med fokus på yrkesfag og lærlingeordningen

Her er informasjon til rådgivere på ungdomsskolen og videregående skole, med fokus på yrkesfag og lærlingeordningen

På nettsidene finnlarebedrift.no kan du gå inn å søke etter relevante lærebedrifter i hele landet.