Fra skole til arbeidsliv

Fra skole til arbeidsliv

Om du har valgt en yrkesfaglig utdanning er veien fra skole til arbeidsliv godt tilrettelagt. Du har faktisk rett til å få fullført utdanningen din.

Det vanlige yrkesfaglige utdanningsløpet består vanligvis av to år i videregående skole (Vg1 og Vg2) pluss to år i lære i en godkjent lærebedrift.  Det er viktig at du som elev i videregående selv er aktivt i å finne ut hvor det er aktuelle læreplasser. Kontakt gjerne selv aktuelle bedrifter/virksomheter der du bor. Er det et opplæringskontor i distriktet ditt kan disse kontaktes. De har oversikt over mange lærebedrifter og vet hvilke som er på utkikk etter lærlinger. Fylkeskommunen har en egen fagopplæringsavdeling som har oversikt over opplæringskontorene og godkjente lærebedrifter, og det er denne etatensom skal godkjenne lærekontrakten.

Her finner du oversikt over fagopplæringsetatene i fylkene.

Hvordan søker du læreplass?

Se også Hvordan søker du læreplass?

Kilder:
www.utdanning.no
www.vilbli.no
www.vigo.no