WorldSkills Norway

Innhold

Det er ikke vanskelig å bli lærebedrift, men godkjenning som lærebedrift forutsetter at bedriften/virksomheten din har en faglig ansvarlig som ivaretar opplæringsansvaret.

 

Å være lærebedrift sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. So

Bedrifter som tar inn lærlinger får tilskudd fra staten etter satser som justeres hvert år. Tilskuddet gis fordi bedriften påtar seg et opplæringsansvar.

For deg som er klar for å bli lærebedrift: