Innhold

Rapport fra Læreplassjeger-kampanjen 2020

Her er rapporten som oppsummerer Læreplassjeger-kampanjen 2020 – en landsomfattende kampanje for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser.

WorldSkills Norway tok på forsommeren initiativ til Læreplasssjeger 2020 – en landsomfattende kampanje som hadde til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. Ved siden av fylkeskommunene var alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere.

Bakgrunnen for dette initiativet var behovet for et krafttak for å skaffe flere læreplasser nå på grunn av Covid 19-pandemiens påvirkning på økonomi og arbeidsliv. Flere tusen lærlinger ble permittert og det var stor frykt for hvordan det ville gå med de 20.600 søkere til læreplasser i 2020. I verste fall kunne man ha mistet et helt årskull med unge fagarbeidere.

I revidert statsbudsjett for 2020 ble det bevilget 5 millioner kroner til WorldSkills Norway for å understøtte Læreplassjeger-kampanjen. I denne rapporten oppsummerer vi aktiviteter og nøkkeltall fra kampanjen fra den innsats som WorldSkills Norway genererte sentralt. I tillegg kommer de lokale aktiviteter som ble generert av fylkeskommuner og organisasjoner.

Les rapporten som oppsummerer aktivitetene i kampanjen her.