WorldSkills Norway

Innhold

Læreplassjeger 2020 - invitasjon til organisasjonene

Publisert

WorldSkills Norway inviterer alle gode krefter å ta del i denne viktige kampanjen: fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler. Kampanjen har planlagt oppstart 10. juni og vil pågå gjennom sommeren og godt utpå høsten.

Læreplassjeger-kampanjen 2020

 • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
 • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere 

 • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere
 • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen
 • Potensielle lærebedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no  
Se invitasjonen til organisasjonene (PDF).

Tusenvis av potensielle lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere. Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil bidra. Vi håper din organisasjon vil bidra.

Det er en kjempeutfordring å skaffe nok læreplasser nå på grunn av Corona-situasjonen, og derfor håper vi på at så mange som mulig vil være med på denne kampanjen fra starten av.

Hva betyr det å være med på denne kampanjen?

Ved å melde dere formelt på denne kampanjen, så sier dere at dere ønsker å bidra til å få ut budskapet om at vi trenger flere lærebedrifter. Dere velger selv hvilken type innsats dere vil bidra med, enten dette er kommunikasjonstiltak i egne kanaler (websider, sosiale medier) og/eller bidra med læreplassjegere som besøker potensielle lærebedrifter.

 For mange av de potensielle organisasjonene som kan tenkes å delta i denne kampanjen, så vil det ofte handle om å forsterke eget arbeid rundt rekruttering av lærebedrifter.

Meld dere på her:
Interesserte organisasjoner bes fylle ut dette påmeldingsskjema:
https://form.jotform.com/201392532608351
Materiell som er utarbeidet for kampanjen
Det er utarbeidet eget materiell for læreplassjegere:
 • refleksvester
 • capser
 • t-skjorter
 • rollup poster
 • rekrutteringsbrosjyre til potensielle lærebedrifter
 • annonsemateriell (til fysiske og digitale annonseflater)

Dere kan  knytte egen logo på dette materiellet sammen med WorldSkills Norway sin logo. 

 

 

 
 

Det er mange ulike måter som fylkene og organisasjonene kan bidra til Læreplassjeger-kampanjen. Her er 10 gode tips.