WorldSkills Norway

Innhold

Læreplassjeger 2020 - invitasjon til fylkene

Publisert

Illustrasjonsbilde på kampanjeannonse på buss.

Illustrasjonsbilde på kampanjeannonse på buss.

WorldSkills Norway inviterer alle fylkeskommuner til å bli med på Læreplassjeger-kampanjen i 2020. Kampanjen har planlagt oppstart 10. juni og vil pågå gjennom sommeren og godt utpå høsten.

Les invitasjonen til fylkene her (PDF).

Tusenvis av potensielle lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere. Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil bidra. Vi håper alle fylkeskommuner vil delta.

Det er en kjempeutfordring å skaffe nok læreplasser nå på grunn av Corona-situasjonen, og derfor håper vi på at så mange som mulig vil være med på denne kampanjen fra starten av.
Meld dere på kampanjen

Fylkene bes melde seg på kampanjen via dette påmeldingsskjema:
https://eu.jotform.com/form/201353434222038

Disse fylkeskommuner har så langt meldt seg på som deltakere i kampanjen:
  • Innlandet
  • Nordland
  • Rogaland
  • Troms og Finnmark
  • Trøndelag
  • Viken