WorldSkills Norway

Innhold

Læreplassjeger 2020 - invitasjon til fylkene

Lærlinger og lærlingplasser

Publisert

Illustrasjonsbilde på kampanjeannonse på buss.

Illustrasjonsbilde på kampanjeannonse på buss.

WorldSkills Norway inviterer alle fylkeskommuner til å bli med på Læreplassjeger-kampanjen i 2020. Kampanjen har planlagt oppstart 10. juni og vil pågå gjennom sommeren og godt utpå høsten.

Læreplassjeger-kampanjen 2020

 • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
 • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere 

 • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere
 • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen
 • Potensielle lærebedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no  
Les invitasjonen til fylkene her (PDF).

Tusenvis av potensielle lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere. Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil bidra. Vi håper alle fylkeskommuner vil delta.

Det er en kjempeutfordring å skaffe nok læreplasser nå på grunn av Corona-situasjonen, og derfor håper vi på at så mange som mulig vil være med på denne kampanjen fra starten av.
Meld dere på kampanjen

Fylkene bes melde seg på kampanjen via dette påmeldingsskjema:
https://eu.jotform.com/form/201353434222038

Se listen over påmeldte fylker og organisasjoner.

Materiell som er utarbeidet for kampanjen
Det er utarbeidet eget materiell for læreplassjegere:
 • refleksvester
 • capser
 • t-skjorter
 • rollup poster
 • rekrutteringsbrosjyre til potensielle lærebedrifter
 • annonsemateriell (til fysiske og digitale annonseflater)

Dere kan  knytte egen logo på dette materiellet sammen med WorldSkills Norway sin logo. 

 

Det er mange ulike måter som fylkene og organisasjonene kan bidra til Læreplassjeger-kampanjen. Her er 10 gode tips.