Disse er med på Læreplassjeger-kampanjen 2020

Aktuelt, Lærlinger og lærlingplasser

Publisert

Her er listen over påmeldte fylker og organisasjoner i Læreplassjeger-kampanjen 2020. Kampanjen har planlagt oppstart 10. juni og vil pågå gjennom sommeren og godt utpå høsten. Listen blir oppdatert fortløpende.

Læreplassjeger-kampanjen

 • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
 • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere 

 • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere
 • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen
 • Potensielle lærebedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no  
Fylker:
 • Agder
 • Innlandet
 • Møre og Romsdal
 • Nordland
 • Oslo
 • Rogaland
 • Troms og Finnmark
 • Trøndelag
 • Vestfold og Telemark
 • Viken 

Se invitasjon til fylkene med påmeldingsskjema.

Organisasjoner:

 

 • AOF Opplæringskontor
 • Baker og konditorbransjens opplæringskontor
 • Bilbransjens opplæringskontor AS, Sogn og Fjordane, Vestland
 • Bjørnholt Videregående Skole, Oslo
 • Byggopp Innlandet
 • Byggmestrenes Servicekontor As
 • Dokka videregående skole, Innlandet
 • EL og IT Forbundet
 • Elvebakken vgs, Oslo
 • Etterstad Videregående Skole, Oslo
 • Fagforbundet Innlandet
 • Fagforbundet Oslo
 • Fagopplæring i Fjellregionen, Innlandet / Trøndelag
 • Fagopplæring Sør, Agder
 • Fosen Opplæringskontor, Trøndelag
 • Hamar Katedralskole, Innlandet
 • Haugaland Vekst IKS, Rogaland
 • Håndverkerforeningen i Trondheim
 • Industri Energi
 • Industriens Faglige Opplæringssenter
 • Innlandet Kompetansesenter AS
 • ISOK AS, Nordland
 • Karriere Oppland Gudbrandsdal, Innlandet
 • Karriere Oppland Lillehammer
 • Kuben yrkesarena, Oslo
 • KS
 • LO Norge
 • LO Viken Oslo
 • Lærlingekompaniet, Oslo
 • Laerlingplass.no
 • Lærlingsenteret Innlandet
 • Motor Forum Oslo
 • Nettverksskolen Helse- og oppvekstfag Oslo
 • NHO Service og Handel
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Industri
 • Norges Bilbransjeforbund
 • NTL Ung
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • OKIO SA, Innlandet, Viken, Oslo
 • Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB), region Øst
 • Opplæringskontoret for Bilfag AS Trondheim, Trøndelag
 • Opplæringskontoret for Bil og Transportfag i Vestoppland (OKBT)
 • Opplæringskontor for Byggfagene i Gudbrandsdalen, Innlandet
 • Opplæringskontoret for Elektrofag Romerike, Viken
 • Opplæringskontoret for fag i off. sektor, Hadeland, Innlandet
 • Opplæringskontoret for frisørfag i nord, Troms og Finnmark
 • Opplæringskontoret for Handel, håndverk og Industri AS, Innlandet
 • Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag, Oslo
 • Opplæringskontoret for mat- og servicefag i Trøndelag
 • Opplæringskontoret for mekaniske fag, Innlandet
 • Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK stat)
 • Opplæringskontoret for Ventilasjons og Blikkenslagerfaget, Oslo og omegn
 • Opplæringskontor Rørfag Innlandet
 • Opplæringskontoret for salgs- og matbransjen, Østlandet
 • Opplæringskontoret for salg og service, Rogaland
 • Opplæringskontoret for Sunnhordland
 • Opplæringskontoret for transport og logistikkfag i Hedmark, Innlandet
 • Opplæringskontoret Innlandet
 • Opplæringskontoret Nord, Troms og Finnmark
 • Opplæringskontoret for tømrerfaget, Oslo og Viken
 • Oslo Handelsgymnasium
 • Pro opplæringskontor, Vestland
 • Rørentreprenørene Norge
 • Rørleggerbedriftenes Opplæringskontor, Møre og Romsdal
 • Rørentreprenørenes Opplæringskontor, Oslo & Omegn
 • Rørentreprenørenes Opplæringskontor, Trøndelag
 • Rørentreprenørenes opplæringskontor, Vestfold
 • Rørentreprenørenes Opplæringskontor, Østfold
 • Securitas AS opplæringskontor
 • Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget
 • Sogn Opplæringskontor, Vestland
 • Tradisjonshåndverk Opplæringskontor og kompetansesenter MiA-Museene i Akershus
 • Transport og Bilfagenes Opplæringskontor TOBO, Nordland + Troms og Finnmark
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Ullern vgs, Oslo
 • Utdanningsforbundet
 • Yrkesfaglig Opplæringskontor Harstad
 • Østre Toten kommune

Se invitasjon til organisasjonene med påmeldingsskjema.

10 måter å bidra til kampanjen

Det er mange ulike måter som fylkene og organisasjonene kan bidra til Læreplassjeger-kampanjen. Her er 10 gode tips.