WorldSkills Norway

Innhold

Yrkes-EM i Graz, Østerrike i 2020

  • 6. jan 2021til 10. jan 2021

Yrkes-EM i Graz, Østerike arrangeres 6.-10. januar 2021.