WorldSkills Norway

Innhold

Nordland fylkeskommune vil garantere læreplasser

Nordland fylkeskommune har som første fylke vedtatt en læreplassgaranti for sine elever, melder Lofotposten. Sjømatkonsernet Insula har nå inngått en intensjonsavtale med fylkeskommunen om å garantere læreplasser.

Det skriver Lofotposten.

Nordland trenger sårt fagarbeidere, og vi må sørge for at elevene våre får fullført den utdanningene de har begynt på. Derfor har fylkeskommunen nå innført læreplass-garanti som skal fases inn over en periode på to-tre år.

Fylkeskommunen og sjømatkonsernet Insula har inngått en avtale om å garantere læreplasser. Det er ikke avgjort hvor mange lærlinger Insula, som for øvrig er eid av Kverva, skal ta inn. Målet til bedriften er at 50 prosent av arbeidsstokken skal ha fagbrev. I dag ligger andelen på 30 prosent.

Totalt 16 bedrifter har så langt undertegnet en intensjonsavtale med fylkeskommunen om å stille som læreplassgarantist. I tillegg til nevnte Insula, finner vi også blant andre Mowi Herøy, Holmøy Maritime og LetSea på listen. Lofotposten skriver også at Lerøy i Stamsund er aktuell som opplæringsbedrift.